سوهان صادراتی

شیرینی لطفش از نوادر
زیبایی وصفش از غرایب

خرداد 17, 1399

تو هر خونه ای یک نفر ، استاد آماده کردن سفره افطار هست

خرداد 17, 1399

سوهان قم یکی از خوش مزه ترین شیرینی های ایرانی است که ارزش غذایی و حتی درمانی قابل توجهی دارد و معمولاً به عنوان عصرانه و یا در پذیرایی از مهمان سرو می شود. سوهان از ترکیب مواد با ارزشی مانند جوانه گندم، آرد سفید، شکر، کره، عسل، بادکا، زعفران، هل و خلال بادام و پسته تهیه می شود.

خرداد 21, 1398
صفحه3 از5